Рекомендації щодо роботи обдарованими дітьми

Кожна дитина по-своєму неповторна. Вона приходить у цей світ, щоб творити своє життя, знайти себе: хтось здібний до музики, образотворчого мистецтва, художньої праці, хтось до математики, хтось пише вірші, оповідання. Скільки дітей — стільки і здібностей, які залежать від психолого-фізіологічних особливостей людини, соціального оточення, сім'ї та школи.
У результаті досліджень науковці визначили такі характерні особливості обдарованих дітей:
          часто «перескакують» через послідовні етапи свого розвитку;
          у них чудова пам'ять, яка базується на ранньому мовленні;
          рано починають класифікувати інформацію, що надходить до них;
          із задоволенням захоплюються колекціонуванням, при цьому їхня мета — не ідеальний порядок у колекції, а її реорганізація, систематизація на нових підставах;
          мають великий словниковий запас, із задоволенням читають словники або енциклопедії, вигадують нові слова і поняття;
          можуть займатися кількома справами одразу, наприклад стежити за кількома подіями, що відбуваються навколо них;
          дуже допитливі, активно досліджують навколишній світ і не І ері І л ять жодних обмежень своїх досліджень;
          можуть тривалий час концентрувати свою увагу на одній справі, вони буквально «занурюються» в своє заняття, якщо воно їм цікаве;
          мають розвинене почуття гумору;
          постійно намагаються розв'язувати проблеми, які їм іще не під
силу;
          вирізняються різноманітністю інтересів, що породжує схильність починати кілька справ одночасно;
          часто дратують однолітків звичкою поправляти інших і вважають себе такими, що завжди мають рацію;
    їм бракує емоційного балансу;
    вони часто нетерплячі та поривчасті.
Н. Лейтес виокремлює три категорії обдарованих дітей: учні з ранньою розумовою реалізацією; учні з прискореним розумовим розвитком; учні з окремими ознаками нестандартних здібностей. Розвиток творчих здібностей слід починати з раннього дитинства, використовуючи схильність дитини до праці, саме ця схильність, на думку Н. Лейтеса, є свідченням дитячої обдарованості.
Для оцінювання соціального розвитку дитини, її творчих здібностей, інтелекту маємо використовувати різні психодіагностичні методи, доповнюючи відомостями від батьків, даними спостережень за дитиною. Існує багато методик, які допомагають пізнати творчу, обдаровану дитину з креативним мисленням.
       Методика Векслера допомагає, визначити рівень інтелектуальних здібностей.
       Методика Кетелла допомагає оцінити інтелектуальні можливості дитини.
       Методика Айзенка допомагає визначити рівень інтелекту.
       Методика «Неіснуюча тварина» - наскільки розвинена творча уява дитини, оригінальність мислення, емоційний стан
       Методика «Прогресивні матриці Равена» допомагає визначити рівень аналітико-синтетичних умінь.
       Анкета з визначення здібностей учнів за методикою американських учених Хаана і Кафа визначає на основі зіставлення з інтересами однолітків особливості спрямованості дитини.
Для виявлення юних обдарувань використовую систему пошуку та диференціації обдарованих дітей, яка діє в Маловисківськііі гімназії (табл. 1).
Таблиця І
Система пошуку та диференціації обдарованих дітей
Рівень
Зміст заходів
Предмет
визначення
Форми, види збирання інформації
Очікувані
результати
1
Визначення учнів, які відрізняються від інших за своїми здібностями, стилем поведінки
Визначення здібних, обдарованих, талановитих на основі спостережень та порівняння 3 однолітками
Інтерв'ю, опиту вал ьники, табелі успішності, журнали, доробки учнів
Встановлення кола учнів, які відрізняються віл однолітків за своїми здібностями, поведінкою
II
Г рупове тестування учнів класу вчителем
Визначення рівня знань, умінь учня, здобутих 3 певного навчального предмету
Тести класного вжитку (шкільний стандарт)
Ранжування учнів за оцінкою наявних знань, умінь
III
Групові тести академічних досягнень та загального розумового розвитку
Рівень загального розумового розвитку
Стандартизовані тести (державна, регіональна норма)
Оцінювання актуального прогнозування потенційного рівня розвитку особистості
IV
Групове та індивідуальне тестування учнів педагогом, психологом
Вивчення психофізіологічних особливостей учнів
Стандартизовані тести (бланкові, апаратні, комп'ютерні)
Оцінка рівня розвитку пізнавальних процесів, характерологічних рис особистості щодо вікової норми
V
Індивідуальне поглиблене тестування окремих учнів психологом
Визначення рівня інтелектуальних здібностей, темпу розвитку, індивідуальних особливостей учня
Аналітичні тести інтелекту, здібностей
Оцінка та прогноз рівня розвитку інтелектуальних здібностей, визначення темпу інтелектуального розвитку
VI
Типологічна
диференціація
Тип і вид обдарованості
Аналіз даних 1-У рівнів
Встановлення типу обдарованості, рівня розвитку
VII
Розробка індивідуальних програм розвитку
Умови, за якими розвиток здібностей особистості буде найкращим
Спільна робота психолога та педагога
Конкретна програма індивідуального розвитку дитини з її психолого- педагогічним забезпеченням
Виявлення обдарованих і талановитих дітей — це надзвичайно відповідальний процес. Обдарована дитина сама собі допоможе, якщо вчитель творчий, а навчальний процес цікавий, різнобічний, результативний.
Досконало вивчивши особливості обдарованих дітей, прагну розвивати їхні творчі здібності таким чином:
                        Підхоплюю думки учнів, оцінюючи їх'одразу, підкреслюючи їхню оригінальність, важливість, інтерес до нового.
                        Стимулюю і підтримую ініціативу учнів, самостійність.
                     Створюю проблемні ситуації, що потребують альтернативи, прогнозування, уяви. Розвиваю критичне сприйняття дійсності.
         Учу доводити починання до логічного завершення.
                     Даю можливість виконувати більше навчальних завдань з обов'язковим підвищенням їхньої складності (при цьому слід дотримуюся оптимального обсягу додаткової роботи, щоб уникаю перевантаження).
                     Використовую творчу діяльність вихованців у різних видах масових заходів, відкритих заняттях святах.
          Під час опрацювання програмового матеріалу залучаю до творчої пошукової роботи з використанням випереджальних завдань, створюю розвивальні ситуації.
          Активно залучаю дітей до участі в районних, обласних, всеукраїнських конкурсах, змаганнях, виставках.
          Впливаю особистим прикладом.
          Завжди пам'ятаю мудру настанову В.О. Сухомлинського: «Своєчасно знайти, виховати й розвинути задатки і здібності у своїх вихованців, своєчасно розпізнати в кожному його покликання — це завдання стає тепер найголовнішим у системі навчально-виховного процесу»

Навчаючи і виховуючи юних, прагну, щоб кожна дитина відчула потребу у власній творчості. Докладаю максимум зусиль, щоб учні отримували духовний розвиток, щоб гімназія для дітей стала школою віри, надії, любові, істини, добра і краси.

Немає коментарів:

Дописати коментар