Цікаве віршознавство

Цікаве віршознавство

(укладач Валентина Ковалішина, учитель української мови та літератури Маловисківської гімназії)
Теоретичний блок
Роль художнього слова в житті людини.
Практичний блок
1.        тестування «Чи творча ти людина»,
2.        декламування власних поезій,
3.        складання буриме.
Теоретичний блок
1.   Віршування як мистецтво вира­ження власних думок у віршовій формі.
2.   Віршова мова.
3.   Особливості віршованої мови.
Практичний блок
Вправи на розвиток творчого мис­лення.
Теоретичний блок
1.        Рима.
2.        Види рим.
Практичний блок
Тренінг на розвиток креативності, образного мислення.
4. Особливості віршованого твору (1 год)
Теоретичний блок
1.  Ритміка
2.  Віршовий розмір
Практичний блок
 Визначення віршового розміру.
5. Особливості віршованого твору (2 год)
Теоретичний блок
1.   Строфа.
2.   Строфічний і астрофічний вірш.
3.   Види строф.
Практичний блок
Добір прикладів поетичних творів з різними видами строф.
6. Художні засоби - окраса поетичної мови. Поетична лексика (2 год)
Теоретичний блок
1.   Тропи.
2.   Епітет. Різновиди епітетів. Практичний блок
Поетичний майстер-клас
1.   Тест «Фантазія».
2.   Складання власних поезій на конкретну тему з використанням вивчених тропів.
7. Поетичний синтаксис (2 год)
Теоретичний блок
1. Риторичні фігури.
2. Інверсія.
3. Повтори.
4. Анафора.
5. Епіфора.
6. Обрив.
Практичний блок
1. Розвиток образного мислення, уяви. Тест «Просторова уява».
2. Використання вивчених синтак¬сичних художніх засобів у власній пейзажній поезії.
8. Лірика (1 год)
Теоретичний блок
1. Види лірики.
2. Ліричні жанри.
3. Вірш-діалог.
Практичний блок
Поетичний практикум. Написання віршів-діалогів.
9.Поетичний розмай. Диво-вірші
Теоретичний блок
1.   Різновиди незвичайних віршів.
2.   Сенкан (клаптиковий вірш). Особливості побудови.
Практичний блок
Поетичний практикум. Написання сенканів.
10. Безмежжя українського слова (1 год)
Теоретичний блок
1. Монограми (монотони).
2. Особливості побудови монограм.
3. Монограми- вірші, монограмна поезія в прозі.
Практичний блок
Поетичний майстер-клас
Написання власних монограм.
11.Творчість юних у царині слова (1 год)
Теоретичний блок
1.Іменникова
2.   Дієслівна
3.   Прислівникова поезія
Вірші філософські - повчальні, вірші гумористичні – розважальні
Практичний блок
Поетичний майстер-клас
Написання власних іменникових, дієслівних та прислівникових поезій
12. Кольорова поезія
1. Використання кольористики у поетичних творах.
2. Кольорові вірші відомих українських поетів.
Практичний блок
Поетичний майстер-клас Написання власних кольорових поезій.
13.    Неологізми у поезії (1 год)
Теоретичний блок
1. Неологізми.
2. Авторські неологізми.
Практичний блок
Поетичний майстер-клас Написання віршів із власними неологізмами.
14. Зорова (візуальна)поезія (1 год)
Теоретичний блок
1.   Різновиди зоропоезії.
2.   Паліндроми.
3.   Особливості побудови паліндромів.
4.   Світ паліндромів Миколи Сороки.
Практичний блок
Створення власних паліндромів.
15. Акровірш -різновид зорової поезії (1 год)
Теоретичний блок
1.   Акровірші.
2.   Акровірші-загадки.
3.   Абетковий вірш.
4.   Специфіка акровіршів.
Практичний блок
 Написання власних акровіршів.
16.3орова поезія (1 год)
Теоретичний блок
1. Фігурні вірші.
2. Малюнкові вірші.
Практичний блок
Поетичний майстер-клас.
Створення власних малюнкових віршів.
17. Вірші-писанки (1 год)
 Теоретичний блок
1. Значення писанки в духовному житті людини.
2.Особливості побудови віршів-писанок.
3.Тематика віршів-писанок.
Практичний блок
Написання власних віршів-пи­санок.
Теоретичний блок
1.    Особливості віршів-каламбурів.
2.    Різновиди омонімів.
3.    Використання омонімів та гри слів при створенні каламбурів.
4.    Гумор.
Практичний блок
19. Метафора і поезія (1 год)
Теоретичний блок
Різновиди та функції метафор
20.Афоризми (1 год)
Теоретичний блок
1.          Різновиди афоризмів.
2.          Роль афоризмів у житті лю­дини.
Практичний блок
Розвиток афористичного мис­лення.
21 .Брахіколіон (1 год)
Теоретичний блок
1.     Особливості побудови брахіколону.
2.     Ознайомлення з відомими зразками брахіколону.
Практичний блок
Створення власних брахіколонів.
22.        Верлібр. Білий вірш (1 год)
Теоретичний блок
1.       Особливості верлібру та білого вірша.
2.       Читання кращих зразків верлібрів та білих віршів.
Практичний блок
Створення власних верлібрів та білих віршів.
23.        Поезія в прозі (1 год)
Теоретичний блок
1.                   Етюд. Ескіз. Образок.
2.                   Особливості побудови.
3.                   Особливості мови поезії в прозі.
Практичний блок
Написання етюдів.
24.     Філософська духовна поезія (1 год)
Теоретичний блок
1.                   Слово і духовність.
2.                   Духовна основа поезії.
Практичний блок
Написання філософської поезії «Я» з використанням анафори.
25.      Мультимедійна презентація власних творчих доробків. (2 год)
26.      Випуск поетичної збірки «У злеті творчого натхнення». (2 год)
27.      Створення альманахів-естафет «Творінь дитячих зорепад» (2 год)


Немає коментарів:

Дописати коментар